Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh covid 19

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh covid 19

Tước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 những ngày gần đây, Tập đoàn Ntea xin thông báo về việc thực hiện các biện pháp như sau:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *