Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh covid 19

Tước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 những ngày gần đây, Tập đoàn Ntea xin thông báo về việc thực hiện các biện pháp như sau:

Chia sẻ là quan tâm!
Share on facebook
Share on telegram
Share on email

Thông tin khác