Hưởng ứng ngày chè thế giới 2020, Ntea không ngừng đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19

Hưởng ứng ngày chè thế giới 2020, Ntea không ngừng đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19

Vào cuối năm 2019, Liên Hiệp Quốc đã chính thức tuyên bố lấy ngày 21/5/2020 là ngày Chè Thế giới. Với tư cách là thành viên của Hiệp hội Chè Việt Nam, Ntea Group cũng đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để hưởng ứng sự kiện trọng đại này.  …

Hưởng ứng ngày chè thế giới 2020, Ntea không ngừng đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19 Read More »