Khai thác dịch vụ du lịch nông nghiệp: Ntea farm Quảng Ninh đón đoàn khách nhí trường quốc tế Nhật Bản

Khai thác dịch vụ du lịch nông nghiệp: Ntea farm Quảng Ninh đón đoàn khách nhí trường quốc tế Nhật Bản

Với mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp sinh hoạt cộng đồng, mới đây, vào ngày 4 – 5 tháng 7 năm 2020, Công ty Cổ phần Ntea Quảng Ninh – thành viên Tập đoàn Ntea đã tổ chức thành công chương trình đón tiếp đoàn khách trường Quốc tế Nhật Bản (lớp J3.3) …

Khai thác dịch vụ du lịch nông nghiệp: Ntea farm Quảng Ninh đón đoàn khách nhí trường quốc tế Nhật Bản Read More »