MAKE LIFE BETTER

Tin tức & sự kiện

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu chè và nông sản

Ntea tập trung vào phát triển nông nghiệp hữu cơ nhờ vào việc áp dụng công nghệ hiện đại trong quá trình canh tác để kiểm soát tốt nhất chất lượng và giá trị tối ưu của sản phẩm. Đây cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Ntea để hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ – nông nghiệp.