Chuỗi giá trị NTEA GROUP

Với cán bộ nhân viên

6

Tháng 12, 2017

Quay lại

Ðem lại công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện.